Disclaimer

Typefouten en fouten als gevolg van technische onvolkomenheden op deze site zijn voorbehouden. eicode.nl heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen. eicode.nl zal haar klanten hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat op deze website vermeld onder de button algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude voorwaarden te vervallen. eicode.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. eicode.nl aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

De door eicode.nl verzamelde gegevens van haar klanten worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en hetgeen in het Privacy Statement staat vermeld. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van eicode.nl.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd, niet meer juist of onvolledig is. eicode staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke onstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie. Deze internetsite bevat links naar internetsites van andere organisaties en instellingen. Daarnaast wordt vanuit tal van internetsites links gelegd naar deze internetsite. eicode aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte internetsites daar deze niet worden aangeboden.

 

Contactformulier

Categoriën

De laaste blogs
eicode.nl 2017 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Partnerpagina |